אודות מופת
מרכז המו"פ הינו עמותה רשומה שהוקמה בשנת 1991 ע"י המועצות המקומיות והאזוריות אפרת, קריית ארבע, גוש עציון והר חברון. ראשי המועצות הנ"ל מכהנים כחברים בעמותה. חבר נוסף בעמותה הינו נציג אוניברסיטת בן-גוריון, פרופ' יצחק פישוב.
עיקרי מטרות העמותה הם לעודד מחקר ופיתוח תעשייתי של מוצרים, טכנולוגיות, פטנטים והמצאות ליישומים עסקיים.
לפתח מחקרים אזוריים בתחומים שונים המייצרים פיתוח לאזור כולו.
מרכז מו"פ יהודה, מפוקח ונתמך ע"י משרד המדע כאחד משמונה מרכזי מו"פ אזוריים שפועלים בארץ.
למרכז המו"פ חסות אקדמית של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
פעילות העמותה מתבצעת באזור המועצות האזוריות הר חברון, גוש עציון והמועצות המקומיות אפרת וקריית ארבע. מרכז המו"פ שוכן במושב כרמל בתחומי המועצה האזורית הר חברון . פעילויות מרכזי המדעים מתבצעות בבתי ספר שונים באזור. לפרטים נוספים